Utbildning

Klarspråkskurser
Jag ger föreläsningar och anpassade skrivarverkstäder för myndigheter och företag som vill arbeta med klarspråk i texter.

Skrivhandledningar
Jag gör anpassade skrivhandledningar för din verksamhet och din personal.