Priser

Pris per timme: från 550 SEK

Språkgranskning

Oftast debiterar jag per arbetad timme.  För vissa texter kan det dock vara mer lämpligt att debitera per ord.

Jag kan hjälpa dig med allt från en enklare korrekturläsning till en mer omfattande redigering av din text. Tidsåtgången beror dels på typ av text, dels på typ av granskning.
Jag korrekturläser även engelsk text.

Översättning

Oftast debiterar jag översättningar per arbetad timme, men precis som med språkgranskningen kan det för vissa texter vara bättre att debitera per ord.

Jag översätter allmänna texter från engelska till svenska

Övriga tjänster

Ofta behöver dessa diskuteras och utformas efter era behov. Det är därför lämpligt att komma överens om ett fast pris för hela projektet.

Fyll i formuläret eller ring mig för en offert.

Din e-postadress: Meddelande: Skicka