Kunder

Stockholms universitet
Jag har översatt alla kursplaner från Institutionen för nordiska språk, från svenska till engelska.

Unikum
Jag har skrivit texter till deras webbsida för att beskriva hur man arbetar med deras verktyg i olika kommuner.

Svenska Afghanistankommittén
Jag har översatt texter från svenska till engelska och från engelska till svenska. Det gäller främst texter i utbildningssyfte.