Textproduktion

Jag skriver texter av olika slag på beställning. Du bestämmer genre, målgrupp och syfte och jag skriver texten med muntligt eller skriftligt underlag.

Arbetsprov finns i mappen Om Tydlig text.