Textgranskning

Tydlig text granskar din text på fyra olika nivåer utifrån dina behov.

Nivå 1 = korrekturläsning

  • På denna nivå kontrollerar jag stavning, meningsbyggnad och skiljetecken. Dessutom ser jag till att namn, förkortningar och termer används på ett konsekvent sätt.

Nivå 2 = Nivå 1 + anpassning

  • På denna nivå ser jag till att ordval, innehåll och stil är lämpligt med tanke på vem som ska läsa texten och vad den har för syfte. Jag ser också till att texten får ett bra flyt och att innehållet är lättbegripligt.

Nivå 3 = Nivå 2 + tillgänglighet

  • På denna nivå ändrar jag textens disposition, rubriker och även dess layout för att göra den tillgänglig i sin helhet.

Nivå 4 = Nivå 3 + bearbetning

  • På denna nivå kan jag skriva om en hel text för att anpassa den till en ny målgrupp eller ett nytt syfte.

Jag kan även granska och analysera er webbplats utifrån struktur, läsbarhet och mottagaranpassning. Utifrån granskningen och analysen ger jag sedan råd om hur den kan förändras och förbättras för att bättre nå sina läsare.