Jag heter Stina Uddman och startade 2006 en enskild firma som jag drev vid sidan om mitt heltidsarbete som gymnasielärare. Främst sysslade jag då med översättningar, men även språkgranskning på både svenska och engelska. Sedan augusti 2012 driver jag firman på halvtid och har då utökat verksamheten genom att även skriva texter och ge kurser.

Utbildning
Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och engelska och har en gymnasielärarexamen från Malmö lärarhögskola (1999).

Jag har en filosofie magisterexamen i engelska, svenska och franska från Lunds universitet (1998).

Eftersom jag alltid har varit intresserad av hur man bäst uttrycker sig för att nå sin publik gick jag 2001 en kurs i muntlig och skriftlig presentationsteknik vid Mälardalens högskola.

För att ytterligare öka min kompetens inom språkgranskning och att skriva anpassade och tydliga texter, gick jag läsåret 2011/2012 en kurs på Linnéuniversitetet i Växjö som heter språkrådgivning och textvård.

Anställningar som lärare
Jag har arbetat på fyra olika gymnasieskolor, en grundskola och på Folkuniversitetet. Läraryrket har gett mig god erfarenhet av att handleda, föreläsa och textgranska. Dessutom har jag fått god träning i att samarbeta med både kollegor och elever.

Andra engagemang
Sedan mars 2014 sitter jag med i styrelsen för  Föreningen Språkrådgivning och textvård, där vi bland annat anordnar språkdagar med olika teman och bokcirklar.

Illustrationer
I min bifirma Cirkel och streck arbetar jag med personliga illustrationer till barnböcker, hyllningsböcker, gratulationskort och andra presentartiklar.