Översättning

Jag översätter allmänna texter från engelska till svenska. Min specialitet är texter i utbildningssyfte.

Jag kan även översätta allmänna texter från svenska till engelska.